Shinjuku - Kabukicho

Tokyo, Japan

Host : youtube.com

Time Zone : UTC +9

View Webcam
Shinjuku : Kabukicho [2]

Wikipedia : Kabukichō, Tokyo

Categories : People